Trajnime

It seems like the memory_limit on the server is too low for the fade on load feature. Please set it minimum 60M and reload the page! You can disable this message in global configuration 'Frontend debug message' option.

Trajnime

Trajnime

Fokusi i trajnimeve
Ofron një pasqyrë të mirë të Shëndetit dhe Sigurisë për operativët e pastrimit
Modul qe mbulon përgjegjësitë e punëdhënësve dhe punonjësve.
Module të tjera që mbulojnë, kimikatet, makinerite e pastrimit ,metodat e pastrimit & Shëndetin e Sigurine

Modulet

Zgjidhni ndonjë nga kombinimet e moduleve për të ndërtuar një paketë trajnimi që ju dhe biznesin tuaj i përshtatet më mirë?

  • Sistem pastrimi dyshemeje
  • Dysheme e lemuar &parket
  • Metodat e pastrimit te tapeteve
  • Perdorimi I kimikateve
  • Pastrimi I thelle I kuzhines
  • Kujdesi per Tualetet
  • Kohezgjatja per 1 modul:1dite