Trajnime

Trajnime

Trajnime

Fokusi i trajnimeve
Ofron një pasqyrë të mirë të Shëndetit dhe Sigurisë për operativët e pastrimit
Modul qe mbulon përgjegjësitë e punëdhënësve dhe punonjësve.
Module të tjera që mbulojnë, kimikatet, makinerite e pastrimit ,metodat e pastrimit & Shëndetin e Sigurine

Modulet

Zgjidhni ndonjë nga kombinimet e moduleve për të ndërtuar një paketë trajnimi që ju dhe biznesin tuaj i përshtatet më mirë?

  • Sistem pastrimi dyshemeje
  • Dysheme e lemuar &parket
  • Metodat e pastrimit te tapeteve
  • Perdorimi I kimikateve
  • Pastrimi I thelle I kuzhines
  • Kujdesi per Tualetet
  • Kohezgjatja per 1 modul:1dite