Qëndrueshmeria sociale

Qëndrueshmeria sociale

Përgjegjësia jonë Corporate Social ka shkuar dorë për dore me angazhimin tonë për mjedisin. Ajo zbatohet në mënyrë të barabartë me njerëzit në kompaninë tonë, si dhe për të kompanisë si një e tërë. Shpirti i ekipit, kreativiteti dhe konsumatoret ne -fokus janë vetëm disa shembuj të aftësive te shumë të punësuarve tanë.