Pastrim fasade

Pastrim fasade

Fasada e ndërtesës suaj është e ekspozuar ndaj ndryshimeve te mjedisit dhe motit, të tilla si shiu, pluhuri, ndotja etj. Pastrimi i rregullt dhe mirëmbajtja është e rëndësishme në mënyrë që të rrisë jetëgjatësinë e materialeve të ndërtimit dhe për të ruajtur vlerën e pronës. Një fasadë e pastër lë një përshtypje pozitive për vizitorët.
Ne ofrojmë shërbimin e pastrimit te fasadave për çdo lloj biznesi, duke përfshirë dyqanet, zyrat, fabrikat, shkollat dhe komplekse tregtare. Sido që të jetë lartësia e ndërtesës, Albpastrim ofron një shërbim efikas, te sigurte dhe cilesor. Një aspekt i rëndësishëm i këtij shërbimi është shëndeti dhe siguria e punonjesve . Para fillimit të çdo shërbimi, ne kemi siguruarpunonjes tonte cilet janë të siguruar dhe të vetëdijshëm për rregullat e shëndetit dhe sigurisë.
Kompania Albpastrim kryen:
  • Pastrime fasade
  • Pastrim fasade me vinc
  • Pastrim fasade alukobandi
  • Për larjen e fasadave të jashtme disponojmë vinça dhe shkallë që bëjnë të mundur arritjen me lehtësi të sipërfaqes që duhet pastruar. Si rezultat, larja kryehet në siguri të plotë, në kohë relativisht të shkurtër dhe mbi të gjitha, me kosto të arsyeshme.