It seems like the memory_limit on the server is too low for the fade on load feature. Please set it minimum 60M and reload the page! You can disable this message in global configuration 'Frontend debug message' option.

Pastrim tapicerie

Pastrim tapicerie

Ne shpesh bëjme gabim duke supozuar se tapicerite tona janë të pastër vetëm për shkak se ata duken të pastra. Megjithatë, me kalimin e kohës ata mbledhin pluhur, mikrobet, dhe ndotëste tjere ajrore. Ekspertët sugjerojnë pastrimin profesional te tapicerive dhe dhe divaneve çdo 6 - 12 muaj për të parandaluar njolla të përhershme, dhe mikrobet.Pastrimi I tyre I ndihmon gjithashtu dhe për të rritur jetëgjatësinë e tapicerive.

Pastrimi profesional I tapicerive realizohet me dy metoda të pastrimit pastrim tapicerie me avull dhe me makineri dhe shkume.

Si me poshte gjeni disa nga sherbimet tona
 • Pastrim moketi
 • Pastrim kolltuqesh lekure dhe cope
 • Pastrim dhe higjenizim dysheku
 • Pastrim tapetesh sintetik
 • Pastrim tapetesh pvc
 • Pastrim moketesh speciale
 • Pastrim tapetesh oriental
 • Pastrim dhe larje tapeti modern Pastrim dhe larje tapetesh shtëpiak
 • Pastrim dhe larje tapetesh për zyra
 • Pastrim dhe larje tapeti klasik
 • Pastrim dhe larje rrugicash
 • Pastrim dhe larje parket / parquet
 • Pastrim dhe larje moketi me fibra sintetike Pastrim dhe larje tapeti me fibra natyrale