It seems like the memory_limit on the server is too low for the fade on load feature. Please set it minimum 60M and reload the page! You can disable this message in global configuration 'Frontend debug message' option.

Pastrime gjenerale

Pastrime gjenerale

Pastrimet gjenerale i ndajme ne pastrime gjenerale te mirembajtjes dhe pastrime gjenerale pas ndertimit . Ne pastrojme me profesionalizem te gjitha elementet perberese te objektit tuaj Operatoret e sherbimit te pastrimit tregojne nje perkujdesje ne pastrimin dhe higjenizimin e ambjenteve tuaja.

 • Pastrim dyshemeje ne te thate
 • Largimi i pluhurave nga te gjitha objektet dhe ne lartesi
 • Larjen e te gjitha dyshemeve (larje e lagesht e thate dhe me makineri)
 • Pastrimi nga pluhurat dhe shkelqim i objekteve te drunjta
 • Pastrimi i tualeteve sanitarizimi dhe shkelqimi i elementeve te porcelanit dhe te inoksit
 • Pastrimi i xhamave, dyerve, tavolinave, pasqyrave etj
 • Pastrimi i kolltuqeve karrigeve
 • Pastrimi gjeneral ofrohet per:
 • Spitale
 • Banka
 • Qendra tregtare
 • Zyra
 • Bar –Restorant
 • Hotele
 • Resorte
 • Universitete
 • Shkolla
 • Apartamente
 • Fabrika
 • Magazina